Eesti Jäätmekäitlus

Keskkonnasäästlik mõtteviis võiks tänapäeval olla iga ettevõtte prioriteet. Eesti Jäätmekäitlus peab oluliseks ringmajanduse põhimõtteid. Oleme seadnud oma eesmärgiks võimalikult efektiivse jäätmete sorteerimise, et suunata uuesti ringlusesse ja taaskasutada maksimaalne kogus ehitus- ja lammutusjäätmetest.

Oleme veendunud, et umbes 90% meile jõudvatest jäätmetest on võimalik uuesti ringlusesse võtta, mis omakorda aitab säästa suure hulga loodusressursse. Selline mõtteviis on kasulik keskkonna jätkusuutlikuks arenguks ja kulutõhus ka ettevõtetele.

  • Ostame sorteeritud kile ja papi jäätmeid
  • Võtame vastu ehitus- ja pakendijäätmeid
  • Rendime välja prügikonteinereid
  • Pakume multilift konteineri teenust
  • Ostame kokku maakivi
  • Teostame erinevaid veoteenuseid
  • Müüme puitpelleteid